Image by Tingey Injury Law Firm

ביטול צוואה

כיצד יכול מצווה לבטל צוואתו? סעיף 36 לחוק הירושה קובע: (א) "המצווה רשאי לבטל את צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה,...

צוואה הדדית

צוואה הדדית מהי: צוואה הדדית הינה מסמך הנערך בין בני זוג בעודם בחיים במטרה להגן עליהם מפני מצב בו כאשר חו"ח אחד מהם ילך לעולמו ראשון...

זיקת הנאה מכח שנים במקרקעין

פסק דין שניתן בבית המשפט המחוזי בעניין זיקת הנאה מכח שנים במקרקעין ביום 22.12.2015 בבית המשפט המחוזי בתל אביב ה.פ. 4493-03-14 הסיפור על...

יפוי כוח מתמשך

​מהפיכה של ממש בתחום ניהול משפטי בזקנה שינוי חקיקה: התיקון הוא חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18), התשע"ו–2016, והוא התקבל...

צוואה בלתי הוגנת

צוואה אשר נרשמה תחת השפעה בלתי הוגנת סעיף 30 לחוק הירושה התשכ"ה -1965 קובע: א. הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום השפעה בלתי הוגנת ...

ביטול הסכם תמ"א 38

משרדנו מטפל מטעם בעלי דירות בהליך מורכב של תביעה ביטול הסכם תמ"א 38 חיזוק ועיבוי .המקרה מגלה קשיים ומורכבות לא פשוטה . התובעים, הינם...