הקמת מעלית בבניין משותף חרף התנגדות - ניתוח פסק דין מס' תיק: 8/671/2016,                                                               

דיון שהתקיים בפני כבוד במפקחת על רישום מקרקעין כבוד המפקחת יעל ליבוביץ

 

 השאלה שנשאלה:

 

האם רשאים הנתבעים להקים מעלית בחדר המדרגות של הבית המשותף חרף התנגדותם של התובעים.

 

עובדות המקרה:

1. בתקנון של הבית המשותף הוסכם כי הרכוש המשותף שבתחומי כל אגף יהיה צמוד לדירות שבאותו אגף, לפיכך, תחול חובת ההשתתפות בהוצאות האחזקה והניהול של הרכוש המשותף על כל בעלי הדירות שבאותו אגף.

2. הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצאה לאשר את הבקשה להיתר בניה להקמת מעלית.

טענות התובעים:

בתביעה זו ביקשו  התובעים, בעליהם של 7 דירות בבית המשותף, להפוך את החלטת הועדה המקומית לתכנון ובניה ולמנוע הקמת מעלית בתוך חדר המדרגות.

לטענתם, המעלית המתוכננת אינה תקנית, ולא תהווה פתרון ראוי לכל בעלי הדירות בבניין שכן לא תאפשר גישה למתגוררים בחצאי הקומות.

טענות הנתבעים:

הנתבעים, בעליהם של 5 דירות בבית המשותף, טוענים כי נשקלו חלופות שונות להקמת המעלית, חלופות אשר נמצאו נחותות לעומת המעלית שהקמתה הותרה ולדעתם נותנת את הפתרון האולטימטיבי לכל בעלי הדירות.

 

החלטה:

סעיף 59 ו' לחוק המקרקעין קובע שבעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות בבית משותף רשאים להקים מעלית:

1. ניתן לקבל היתר בניה  לפי חוק התכנון והבניה.

2. באופן שלא יהיה בו כדי לגרום פגיעה מהותית בדירות אחרות.

3. בעלי הדירות המחליטים על התקנתה יישאו בהוצאות התקנתה.

4. בעלי דירות בקומת קרקע לא יישאו בהוצאות התקנת המעלית.

5. כל בעלי הדירות יהיו חייבים להשתתף בהוצאות החזקתה והפעלתה של המעלית.

 

לפיכך, מצא לנכון כבוד בית המשפט לדחות את התביעה ולאפשר את הקמתה של המעלית.  

ckv

הקמת מעלית בבניין משותף